Birbirinden Farklı Birden Çok Yazılım Platformu Kullanmak Başınızı Ağrıtabilir

Üniversite ve kolejlerde digital signage kullanımının artması bizleri sevindiriyor. Fakat, gözümüze çarpan yaygın bir hata var, o da birden fazla ve farklı digital signage yazılım platformunun kampüsün farklı alanlarında eş zamanlı olarak kullanılmasıdır.

Sebebi ne olursa olsun aynı kampüs içerisinden birden fazla digital signage yazılım platformu kullanılmasının oluşturacağı zorluklar aşağıdaki gibidir:

  • IT Ekibinin Kontrol Etme ve Yönetme Kabiliyeti Düşer – Her yıl kampüsteki teknoloji ihtiyaçları büyüdüğünden, kampüs IT personeli sürekli aşırı yük altındadır. Eş zamanlı olarak kullanılan çoklu yazlı platformlarına sahip olmak bu yükü arttırır ve digital signage ağının yönetilmesi güçleşir.
  • İçerik Tutarsızlıkları Oluşur – Her departman birbirinden bağımsız olarak digital signage alıp yönettiğinde, yayınlanan içerikler genellikle tutarsız olur. Pazarlama ya da marka bilinirliği amaçları için kampüsün her alanında birbiriyle tutarlılık sağlayan içerikler ve içerik şablonu gösterimi son derece önemlidir.
  • Acil Durum Haberleşmesinin Verimliliği Düşer – Birden farklı yazılım platformunun kullanılması demek, acil durum halinde yönetilmesi gereken birden çok acil durum mesajı var demektir. Yakınlık ve erişilebilirlik faktörleri, acil durumlar için son derece önem taşıyor. Birden fazla yazılım platformunun kullanılması işleri, gereğinden fazla zorlaştıracaktır.
  • Sistem Yetkilerinde Karışıklık Yaşanır – Digital signage sisteminin domain yönetimi, network yönetimi, içerik geliştirme görevleri kimde olacak? Kampüs içerisinde birbirinden farklı çeşitli yazılım platformları kullanılıyorsa, ağın güvenliğini bir bütün olarak yönetmek çok zor olacaktır.
  • Bu tür birbirinden bağımsız yazılım platformlarının belki de en sinir bozucu yanı, dijital ekranları yönetmek için birbirinden bağımsız donanımlara ihtiyaç duymaktır. Bu durum hem ekstra maliyetlere hem de IT ekibi için ekstra zorluğa neden oluyor.

Senaryo her ne kadar iç karartıcı olsa bile yine bir umut var. Şu sıralar pek çok üniversite, her ne markadan olursa olsun tüm ekranların kontrolünü gerçekleştirebilen Cloud Tabanlı sistemlere geçiş yapıyorlar. Kampüs çapında konuşlandırılmış bir yazılım sistemi ile üniversitenin IT personeli, tüm ekranların kontrolünü tek bir merkezden sağlayabilir, farklı düzeylerde kullanıcı / ağ izni ayarlayarak güvenliğin sağlandığından emin olabilir. Bu şekilde çok daha başarılı bir digital signage kullanımı sürdüreceksiniz.