iDisplay, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Hareketli Ekranlar Projesi

Hareketli Ekran Çözümleri

Hareketli Ekranlar, ortak konu etrafında bir araya gelen kullanıcıların etkin iletişim kurmalarını amaçlayan bir toplantı odası çözümüdür.

Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, tartışılan konuya olan ilgilerini yitirmeden verimli çalışır ve tartışmaya eşit katılım imkânı elde ederler.

Çoğunlukla konferans salonlarında, toplantı ve sunum odalarında, çok kullanıcılı ofislerde, danışma, yönlendirme ve karşılama alanlarında kullanılmaktadır.