Dijital Artwall

Artwall; Ekran dizilimlerinin yaratıcılığa bağlı olarak değişebildiği, her ekranın birbirinden bağımsız olarak yatay, dikey veya diyagonal (çapraz) formatta, ister yapışık ister ekranlar arasında mesafeler bırakılarak dizilimleri yapılarak müşteriye özel kurulan ekranlardır.

Genelde standartların dışına çıkılmak istendiğinde, ekranlarda daha çok  markanın ön plana çıkarılması istendiğinde ve de farklılık yaratılmak istendiğinde tercih edilir.

Ekranların dizilim formatları müşteri ve proje bazında değişkenlik gösterebilir. Tüm ekranlar aynı ebatta olabileceği gibi, ekran ebatları birbirlerinden farklılık da gösterebilir. Artwall’ı oluşturan ekranların bir veya birkaçı dikey kullanılırken, diğerleri de yatay formatta kullanılabilir.

Özel içerik yönetim yazılımları sayesinde de artwall’da istenen içerikler yayınlanabilir ve uzaktan güncellenebilir.