164428

Yayınlanma Tarihi: 26.05.2016 09:00

Kurumsal iletişimi daha etkili hale getirebilmek konusunda kendine önemli bir yer edinen yeni ekran teknolojilerinden profesyonel ekranların sağladığı avantajları ve iş yaşamındaki yerini iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin ile konuştuk.

Serap Şahin profesyonel ekranların en büyük avantajının merkezi yönetim olduğunu belirterek diğer önemli avantajlarını da uzun kullanım ömrü, uzun garanti süresi, kurumsal hizmete tabi olması ve parlak ekran özelliği şeklinde sıraladı.

“Bulunduğunuz yerden birçok lokasyonu aynı anda yönetmeniz mümkün”

Profesyonel ekranların en büyük avantajının ‘merkezi yönetim” özelliği olduğunu belirten Şahin, ‘bu ekranlar ve kullanılacak digital signage yazılımı ile uzak erişim yoluyla merkezi olarak bulunduğumuz yerden herhangi bir lokasyona gitmeden harita üzerindeki bütün bölgelere erişebilir ve tüm cihazları yönetip raporlama yapılabilir durumda olduğumuzu’ söyledi.

Diğer ürünlere kıyasla ‘uzun süreli kullanım’ ve ‘garanti’ avantajı

Merkezi yönetim avantajından sonra profesyonel ekranların en önemli özelliğinin uzun süreli kullanım avantajı olduğunu dile getiren Şahin, “Alışık olduğumuz tüketici elektroniğindeki ekranların kullanım ömürleri çok daha kısadır ve garanti süreleri de kısadır. Fakat profesyonel ekranların kullanım ömrü ve garanti süreleri çok daha uzundur ve bundan dolayı kurumsal hizmete tabi olurlar” dedi.

Kurumsal hizmete tabi olan ürünler

Şahin, ürünler kurumsal kullanım amaçlı tasarlandığı ve uzun süreli kullanım ömrüne sahip olduğu için garanti hizmetinin de daha uzun olduğunu ve ürünlere sağlanan hizmetin de özelleştirilmiş bir kurumsal hizmet olduğuna dikkat çekti.

“Ekran parlaklığı sayesinde verilmek istenen mesaj hedef kitlenin daha çok dikkatini çekiyor”

Profesyonel ekranların üst düzey ekran parlaklığı özelliği sayesinde mesajın, ulaşılmak istenen hedef kitleye daha iyi iletildiğinin altını çizen Şahin, asıl amacın kurumsal tarafta mesajları kitlelere iletmek olduğuna ve bu ekran parlaklığı özelliği sayesinde mesajların daha kolay iletilip akılda kaldığına da dikkat çekti. Son olarak Şahin, “basılı afiş gibi geleneksel reklam ve tanıtım yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı güncellenme olanağı sunduğu için çok daha profesyonel bir imaj sağlamaktadır” dedi.

Kaynak:
http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/profesyonel-ekranlarin-is-yasaminda-sagladigi-avantajlar-301096h.htm
http://www.ekogundem.com/profesyonel-ekranlarin-is-yasaminda-sagladigi-avantajlar-nelerdir-5123/